DEN HAAG - Onverzekerde illegalen drukken minder op het zorgbudget dan was verwacht. Dat schrijft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) maandag aan de Tweede Kamer.

Sinds 2009 kunnen zorgaanbieders geld claimen als ze inkomsten derven wanneer ze zorg hebben verleend aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen.

Daarvoor is 44 miljoen euro in kas, maar er is in 2010 slechts voor 14,4 miljoen geclaimd.

''De kosten voor de regeling blijken fors lager dan geraamd'', schrijft Schippers. ''Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) geeft aan dat dat vooral wordt veroorzaakt door kosten van de ziekenhuizen, de GGZ- en AWBZ-instellingen, die lager blijken te zijn dan ingeschat'', legt de VVD-bewindsvrouw uit.

Onverzekerden

De cijfers komen naar voren uit de zogenoemde VWS-verzekerdenmonitor 2011. Daaruit blijkt ook dat het aantal onverzekerden in het algemeen afneemt.

Schippers vermoedt dat de afname mogelijk verband houdt met de dreiging van actieve opsporing van onverzekerden.

''Ondanks de afname van het aantal onverzekerden, zijn er nog steeds te veel verzekeringsplichtigen in Nederland onverzekerd'', staat in het schrijven. ''Het CVZ had in mei 2011 reeds 60.000 onverzekerden opgespoord en aangeschreven. De uitvoering van de wet verloopt goed'', concludeert Schippers.