AMSTERDAM - De brandveiligheidseisen voor parkeergarages zijn achterhaald. Er wordt geen rekening mee gehouden dat in auto's tegenwoordig veel meer kunststof wordt verwerkt.

Dat schrijft burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders volgende week in een brandbrief aan minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA), meldt het vakblad voor ambtenaren en bestuurders Binnenlands Bestuur.

Door die kunststoffen kan de temperatuur oplopen tot 1000 graden, terwijl parkeergarages zijn berekend op 300 of 400 graden.

Eind oktober woedde een felle brand in de Haarlemse parkeergarage De Appelaar. Vorige week concludeerde het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) dat de brandweer geen schijn van kans heeft gehad.

Dichtplakken

Door de enorme rookontwikkeling en de grote hitte was bestrijding van het vuur in de garage niet mogelijk. Op enkele momenten zou de veiligheid van brandweerpersoneel in het geding zijn geweest.

De regionaal brandweercommandant heeft volgens de burgemeester intussen geconcludeerd dat hij een brand in een parkeergarage voortaan niet blust, maar smoort. "Dus drie dagen alles dichtplakken en dan maar hopen dat het vuur uit is."

Startende auto

De brand ontstond vermoedelijk door kortsluiting in de motor van een startende auto. De eigenaresse kon op tijd wegkomen, maar er gingen zeker 26 auto's verloren. Volgens de burgemeester moet worden vastgesteld wat een aanvaardbaar niveau van brandbeveiliging is.

Dat bezoekers op tijd weg kunnen komen is 'zonder twijfel' het belangrijkst. "Maar is het te tolereren dat daarna alle auto's als verloren moeten worden beschouwd?"