DEN HAAG - Minister Jan Kees de Jager (Financiën) ziet momenteel geen reden om met de Tweede Kamer te spreken over een specifiek onderdeel van de Griekse reddingsmaatregelen.

Dat heeft hij zondag per brief aan de Kamer laten weten.

Kamerleden hadden verzocht om die brief naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad. Die krant meldde vrijdag dat Nederland, bovenop andere steunmaatregelen, met andere eurolanden in totaal 35 miljard euro moet storten als garantie voor de Europese Centrale Bank (ECB).

Oppositiepartijen wilden in het weekeinde uitleg van de bewindsman, zodat ze maandag kunnen bepalen of ze er een apart debat aan willen besteden.

Garantiestelling

Wat De Jager betreft is dat op dit moment niet nodig. ''Aangezien de situatie waarin deze tijdelijke garantiestelling noodzakelijk is nu nog niet aan de orde is, bestaat de mogelijkheid om te zijner tijd hierover te spreken met de Kamer, waar ik op dat moment verslag zal doen over de verschillende opties'', schrijft hij.

Deze 35 miljard euro komt bovenop de 109 miljard euro van de eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds, en de miljarden namens de private financiële sector, wist NRC Handelsblad vrijdag te melden. Hoeveel Nederland uiteindelijk zal bijdragen moet nog op Europees niveau worden bepaald.

Omvang

''Wat betreft de uiteindelijke exacte omvang en vormgeving van de voor de ECB benodigde garantie dient nog overleg plaats te vinden'', schrijft De Jager hierover.

''Ten aanzien van de omvang merk ik op dat ik in de Kamer duidelijk heb aangegeven dat hierbij een relatie bestaat met de onderpanden die door de Griekse banken aan de ECB zijn gegeven (en daarmee van substantiële aard kan zijn)'', staat in de brief.