DEN HAAG - Het is onzeker of Nederland een bijdrage levert aan de nieuwe VN-missie Unmiss voor Zuid-Sudan, dat sinds 9 juli een onafhankelijk land is.

De ministers Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Hans Hillen (Defensie) stuurden vrijdag een briefje naar de Tweede Kamer over de beëindiging van de Nederlandse bijdrage aan de vorige vredesmissie Unmis.

Die missie, die toezag op de uitvoering van het vredesakkoord uit 2005 tussen Noord- en Zuid-Sudan, wordt momenteel afgebouwd.

De bedoeling is dat dit eind augustus is gebeurd. Sinds april 2006 deed Nederland mee aan de oude missie. De afgelopen tijd ging het om 12 militaire waarnemers, 15 politietrainers en enkele staffunctionarissen.

Nieuwe missie

Rosenthal sprak vorige maand in een brief aan de Kamer nog van besluitvorming over een eventuele Nederlandse bijdrage aan de nieuwe missie. In het stuk van vrijdag zegt hij daar niets over. Een woordvoerder van de minister kon er verder ook geen informatie over geven.

Rosenthal zei in mei het van belang te vinden dat de Verenigde Naties ook na de onafhankelijkheid van Zuid-Sudan actief blijven in het Afrikaanse land.