DEN HAAG - De SP vindt dat er voor inlichtingendiensten als de AIVD en de MIVD een verbod moet komen op het ronselen van informanten onder journalisten, politici en ontwikkelingswerkers.

Aanleiding zijn de onthullingen over het dubbelleven van Paul Kraaijer, een Zwolse activist die ook 25 jaar lang informant was van de AIVD.

Hij deed zich in die periode ook voor als journalist. SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft zijn pleidooi voor een verbod, dat hij donderdag hield in de Volkskrant, bevestigd.

Van Raak stelt dat journalisten hun werk onafhankelijk moeten kunnen doen en dat hun veiligheid in het geding kan zijn als blijkt dat een collega een geheim agent is.

'Vijand'

''Als in een oorlogsgebied een journalist wordt ontmaskerd als spion, lopen zijn of haar collega's ook gevaar. Ze worden dan gerekend tot 'de vijand''', zegt Van Raak in de Volkskrant. Datzelfde veiligheidsargument geldt volgens hem ook voor ontwikkelingswerkers.

Volgens minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken)  kan iedere 'natuurlijke persoon'  door de veiligheidsdiensten gerecruteerd worden. In een debat met de Tweede Kamer voor het reces over Paul Kraaijer wilde hij geen antwoord geven op de vraag of journalisten inderdaad worden ingezet als bron of agent.

NVJ

Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) had Donner om opheldering gevraagd. Algemeen secretaris Thomas Bruning is dan ook blij met het voorstel van de SP.

Volgens hem is het slecht voor ''het aanzien van de journalistiek'' als inlichtingendiensten journalisten als informant gebruiken. ''Het is voor het vak gewoon schadelijk. Neutraliteit is voor journalisten ontzettend belangrijk.''

Bruning zegt dat een wettelijk verbod ''een duidelijk signaal'' zou zijn voor bijvoorbeeld de AIVD. Hij denkt wel dat de handhaving ervan lastig wordt.

Ruilen

Ook politici zouden volgens Van Raak niet door de AIVD geronseld mogen worden. Want zij moeten de ministers die verantwoordelijk zijn voor de inlichtingendiensten controleren.

Hij wil ook af van het internationale gebruik dat inlichtingendiensten informatie met elkaar ruilen. Wie niets heeft om te ruilen krijgt weinig terug van andere landen. ''Dit soort ruilhandel past niet bij internationale samenwerking. De geheime diensten moeten stoppen met James-Bondje spelen en professioneel samenwerken.''