AMSTERDAM – Bij de volgende Eerste Kamerverkiezingen moeten lijstcombinaties weer mogelijk worden gemaakt. Volgens de  Kiesraad leidde een verbod hierop bij de vorige verkiezingen tot afspraken achter de schermen over het stemgedrag.

Dit meldt de NOS woensdag.

Met een lijstcombinatie kunnen partijen officieel vastleggen samen te werken, zodat ze meer kans hebben op restzetels.  Bij de vorige Eerste Kamerverkiezingen werd deze mogelijkheid echter afgeschaft, om manipluatie van de restzetelverdeling tegen te gaan.

De Kiesraad wijst erop dat bij de afgelopen keer desondanks ook afspraken tussen partijen zijn gemaakt over het stemgedrag van Statenleden. De raad vindt dat een en ander moet worden teruggedraaid, omdat lijstcombinaties de kiezer meer duidelijkheid bieden.

Nieuw stembiljet

De Kiesraad pleit er verder voor dat er voor de eerstvolgende reguliere verkiezingen, in 2014, een nieuw stembiljet komt dat elektronisch kan worden geteld. Dat maakt het tellen van de papieren biljetten veel makkelijker en sneller.