DEN HAAG - Oppositiepartij GroenLinks heeft maandag Kamervragen gesteld aan minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) over de veiligheid van de kerncentrale Borssele.

Aanleiding daarvoor is een zelfonderzoek van de exploitant van de centrale EPZ, waarvan de resultaten zondag bekend werden.

Uit het onderzoek bleek dat er vijftien verbeterpunten zjin gevonden. Volgens GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren moet de kerncentrale worden gesloten totdat de veiligheid op orde is.

Volgens Van Tongeren blijkt uit het onderzoek onder meer dat de noodstroomvoorziening van de centrale kwetsbaar is en dat elektrische aansluitingen onvoldoende bestand zijn tegen water bij een overstroming. Ook is volgens haar onduidelijk of de noodpompen voor koelwater werken in geval van een calamiteit.

''Hoe verhoudt zich dit tot de stelling van de minister dat de kerncentrale in Borssele veilig is?'', vraagt het Kamerlid zich af.