DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) verwacht dat hij de komende jaren met de gemeenten kan samenwerken om afspraken over onder meer de sociale werkplaatsen uit te voeren.

Hij maakt dat op uit de positieve reactie van de gemeenten op een tegemoetkoming van zijn kant.

Dat heeft Donner woensdag geschreven aan de Tweede Kamer.

Hij stelde voor de afspraken uit het bestuursakkoord toch uit te gaan voeren, hoewel de gemeenten het onderdeel over hervorming van de sociale werkvoorziening hadden afgewezen.