SP-leider Emile Roemer kan niet wachten op Prinsjesdag. Volgens hem wordt dan de volle omvang van de bezuinigingen duidelijk en gaat het volk in actie komen. Dat zegt hij in een interview met NU.nl.

“Heel veel mensen komen nu heel terecht op voor hun eigen belang. Ik roep al die mensen op om solidair met elkaar te zijn en reken erop dat maatschappelijke organisaties in het najaar een dag uitpikken om samen naar Den Haag te gaan voor protest.”

Hoe gaat het oppositievoeren tegen Rutte?

"De oppositie maakt zich zo sterk als ze zelf wil. Als je op belangrijke terreinen veel met elkaar optrekt, kun je een sterke oppositie maken. De coalitie bestaat uit een meerderheid van 2 zetels, 76 om 74. Dat is heel smal en dat geldt ook voor de Eerste Kamer."

"Maar tot mijn grote verdriet zie ik met name op discutabele onderwerpen dat Rutte met ontzettend veel plezier en gemak een van de oppositiepartijen mee krijgt om het kabinet in stand te houden. Dat neem ik ze kwalijk."

U doelt op Kunduz?

"Ja, GroenLinks mag even langskomen op het torentje om een paar zogenaamde afspraken te maken en de coalitie is weer binnen. Dat geldt ook voor de verlenging van de missie in Libië en de steun aan het pensioenakkoord. Hoe kun je als PvdA daar nu mee instemmen? Ben je dan nog wel de echte partij van de arbeid?"

"Op zulke momenten laat de oppositie het kabinet gewoon zitten. Hoe meer de oppositiepartijen dat doen, hoe meer ik ze verantwoordelijk acht voor het instandhouden van dit kabinet en de maatregelen op al die bezuinigingsterreinen."

U bent teleurgesteld in uw collega's van andere linkse partijen?

"Op momenten waarop ze het de coalitie erg moeilijk konden maken op punten waarop ze van oudsher erg kritisch zijn, hebben ze het echt laten liggen."

Wat betekent dit voor de linkse samenwerking?

"De samenwerking gaat over het algemeen steeds beter, veel beter dan die ooit is geweest. Ik blijf er een voorstander van. Ik blijf initiatieven nemen om zoveel mogelijk samen te werken op links waar we elkaar kunnen vinden. Maar als we elkaar op een onderwerp niet gevonden hebben, betekent het niet dat ik daar niet kritisch op mag zijn."

Dat zet de relatie met die partijen toch onder druk?

"Nee, we zullen door moeten, ook in ons verzet. Er is nog altijd meer dat ons bindt dan ons scheidt ten opzichte van dit kabinet."

Valt de kracht van de oppositie tegen?

"De oppositie moet stevig oppositie voeren op cruciale punten. Ik roep GroenLinks en zeker de PvdA op om een keer nee tegen Rutte te zeggen. Die man breekt wel met de kleinst mogelijke meerderheid sociaal Nederland af. Ze hebben zich in de luren laten leggen."

Geldt dat ook voor de Nederlandse bevolking? Die ondergaat de bezuinigingen vrij gelaten.

"Een massaal verzet krijg je nooit van de ene op de andere dag, zeker niet in een land als Nederland. Het grote protest op het Museumplein kende ook een lange aanloop. De opmerking van Zalm dat hij wel zou zwaaien naar het Museumplein heeft toen heel veel goeds gedaan. Dat mag Rutte nu ook wel een keer zeggen."

Verwacht u een groot volksprotest?

"Ik schat dat Prinsjesdag het moment van de ommekeer kan zijn, omdat dan de daadwerkelijke vervolgplannen qua bezuinigingen bekend worden. Minister Hillen wil minder bezuinigen op defensie ten koste van de zorg."

"Terwijl de zorg al compleet wordt uitgekleed door bijvoorbeeld de bezuinigingen op het pakket, de AWBZ, de GGZ, het PGB en de jeugdzorg. Dat moet hij vooral nog vaker zeggen. Zo krijgen we de miljoen mensen wel op het Malieveld. In het najaar komt een moment waarop mensen zeggen dat het kabinet te ver is gegaan."

Het verzet is nu erg versnipperd.

"Heel veel mensen komen nu heel terecht op voor hun eigen belang. Mensen uit de zorg, het onderwijs, ambtenaren, militairen, postbodes en boswachters. Ik roep al die mensen nu op om solidair met elkaar te zijn."

"Ik reken erop dat maatschappelijke organisaties in het najaar een dag uitpikken om samen naar Den Haag te gaan voor protest. Zeker als straks ook het pensioenakkoord van tafel is, is er alle reden toe om het verzet te organiseren."

Is er een actieve rol voor de SP hierin weggelegd?

"De politiek moet volgend zijn. Het moet vooral van de maatschappelijke organisaties komen. Als een politieke partij de oproep doet, wordt het teveel in een politieke hoek getrokken. Dat wil ik nu juist voorkomen. De belangenorganisaties moeten opkomen voor solidariteit en beschaving in Nederland."