Kabinet maakt banken veiliger in crisistijden

DEN HAAG - Het kabinet wil grote banken in Nederland beter bestendig maken tegen financiële crises door de verschillende activiteiten binnen een bank van elkaar scheidbaar te maken.

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) heeft dat vrijdag gezegd na de ministerraad.

Zo is het de bedoeling dat bijvoorbeeld de spaartegoeden bij een bank gered kunnen worden als de rest van de bank failliet gaat.

''We willen bij een crisis heel snel de risicodragende delen van een bank kunnen afschermen van het spaargeld. Dat is daar in vertrouwen neergezet en is dan veel veiliger dan als je het niet kun scheiden'', aldus De Jager.

Aanbevelingen

Hij hoopt ook dat het in de toekomst mogelijk is om meer spaargeld te redden dan het maximum van 100.000 euro per spaarder dat nu gegarandeerd is binnen het zogeheten depositogarantiestelsel.

De minister van Financiën krijg in de toekomst samen met De Nederlandsche Bank de bevoegdheid in te grijpen. Banken moeten zich zo organiseren dat het afschermen van risicodragende en andere activiteiten mogelijk is.

De CDA-minister heeft al over zijn plannen gesproken met de Nederlandse banken. Met zijn voorstellen komt hij tegemoet aan de aanbevelingen van de commissie-De Wit, de parlementaire onderzoekscommissie die onderzoek deed naar de kredietcrisis.

Tip de redactie