Cao's nog niet berekend op AOW met verjaardag

DEN HAAG - De Raad van State waarschuwt dat veel cao's en regelingen voor aanvullend pensioen aangepast moeten worden aan het kabinetsplan om vanaf volgend jaar iemand pas op zijn 65e verjaardag voor het eerst AOW te geven.

Nu gaat de AOW nog in op de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioenleeftijd bereikt.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) stelt vrijdag dat dit is besproken met werkgevers en vakbonden. Volgens hem is het aan sociale partners om cao's aan te passen.

Kamp gaat ervan uit dat als er problemen ontstaan, deze van tijdelijke aard zijn. Hij wijst erop dat hij cao-bepalingen die niet in overeenstemming zijn met de wet, niet algemeen bindend kan verklaren.

Aanpassen

Werkgevers en vakbonden zullen dan te horen krijgen dat ze hun cao moeten aanpassen.

Het verschuiven van de eerste AOW-uitkering naar iemands 65e verjaardag, is een bezuiniging die ongeveer 60 miljoen euro per jaar oplevert. Door de ingreep wordt het recht op AOW gemiddeld een halve maand uitgesteld.

Lees meer over:
Tip de redactie