CDA wil uitspraak Europa over pedovereniging Martijn

DEN HAAG – Het CDA wil een uitspraak van de EU-lidstaten of Nederland in strijd handelt met een anti-kindermisbruikverdrag door de pedofielenvereniging Martijn niet aan te pakken.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft zijn verzoek voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa, waarin alle EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn vertegenwoordigd. Zij moeten zich over de zaak buigen.

Het Openbaar Ministerie (OM) kwam in juni na onderzoek tot het oordeel geen reden te zien Martijn te verbieden of te vervolgen.

Omtzigt wil samen met fractiegenoot Madeleine van Toorenburg nu van staatssecretaris Teeven (Justitie) weten of het OM daarbij ook het Europese Verdrag van Lanzarote heeft meegewogen.

Bestuur

Dit anti-kindermisbruikverdrag is geratificeerd door Nederland en sinds een jaar ingevoerd.
Volgens de CDA'ers kan Martijn op basis van dit verdrag worden aangepakt aangezien bestuursleden binnen de vereniging zich schuldig hebben gemaakt aan de strafbare feiten uit het verdrag.

“Acht (oud-)bestuurders van Martijn zijn veroordeeld voor zedenmisdrijven en nog een andere staat voor de rechter”, stelt Omtzigt. “In het verdrag staat expliciet dat de vereniging dan verboden kan worden.”

Uitlokking

Het Verdrag van Lanzarote schrijft verder onder meer voor dat 'promotie' van seksuele uitbuiting van kinderen moet worden aangepakt. Ook moeten maatregelen worden genomen om 'uitlokking' te voorkomen.

Volgens Omtzigt is van beide gevallen sprake bij de vereniging Martijn, onder meer doordat de site hulp biedt bij het in contact komen met kinderen.

Geert B.

De CDA'er noemt daarbij het voorbeeld van de voor zedendelicten veroordeelde Geert B.
“Hij gaf in zijn rechtszaak aan dat hij bij Martijn tips kreeg als 'benader meisjes die je kent en geen wildvreemden' en 'verstuur bestanden niet digitaal want dit laat sporen na'.”

Omtzigt wil van Teeven weten of hij aan de hand van het Verdrag van Lanzarote alsnog het OM opdracht kan geven tot vervolging en verboden verklaren van Martijn.

In september komen de landen die het verdrag hebben ondertekend bij elkaar om de naleving te toetsen. Omtzigt wil dat Teeven hierbij de zaak-Martijn voorlegt aan de andere lidstaten om te bepalen of Nederland zich aan het verdrag houdt.

Lees meer over:

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie