AMSTERDAM - De plannen van het kabinet zoals afgesproken in het pensioenakkoord om werknemers en werkgevers samen te laten sparen voor een scholingspotje dat kan worden ingezet bij ontslag, zal leiden tot een lagere ontslagvergoeding.

Werknemers sparen op die manier eigenlijk zelf voor een ontslag in de toekomst. Dat becijferen deskundigen donderdag in het FD. De ontslagvergoeding wordt momenteel nog helemaal door werkgevers betaald.

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt om oudere werknemers aan het werk te houden. Werknemers en werkgevers zullen collectief gaan sparen voor ‘individueel leerrecht’, dat bij een mogelijk ontslag kan worden ingezet voor omscholing.

“Werknemers die er geen gebruik van wensen te maken, hebben straks een verzwakte rechtspositie in ontslagrechtzaken”, aldus Sjef de Laat van de Kring van Kantonrechters in de krant. Daardoor zou de ontslagvergoeding omlaag gaan.