DEN HAAG - Minister Kamp (Sociale Zaken) moet het in zijn plannen om mensen langer te laten doorwerken aantrekkelijk maken om oudere werknemers in te zetten als leermeester voor jongeren met een beperking.

Dat vindt CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. Kamp lanceerde maandag een reeks maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijker zou moeten maken oudere werknemers in dienst te nemen en te houden. Ook krijgen werkgevers vanaf 2012 een hogere financiële tegemoetkoming als zij een arbeidsgehandicapte in dienst nemen.

Van Hijum is het eens met de plannen, maar vindt dat Kamp zich niet alleen moet focussen op prikkels. Het Kamerlid zou graag zien er meer aandacht komt voor een goede begeleiding en coaching van jongeren met een arbeidshandicap op de werkvloer.

Volgens de CDA'er zou het daarom voor werkgevers aantrekkelijker moeten worden om oudere werknemers in het bedrijf aan te stellen als leermeester of begeleider. "Ook kan worden gedacht aan detachering van oudere werknemers als leermeester in het beroeps- of speciaal onderwijs om de stap naar de arbeidsmarkt voor leerlingen te verkleinen", aldus Van Hijum.

"Het mes snijdt dan aan twee kanten: oudere werknemers blijven langer actief en er ontstaan nieuwe kansen voor arbeidsgehandicapten doordat we de kennis en het vakmanschap van ouderen benutten."