AMSTERDAM - Een subsidiepot voor duurzame energie ter waarde van 1,5 miljard euro is binnen vijf dagen al vergeven, zo meldt het ministerie van Economische Zaken.

"De belangstelling blijkt overweldigend", aldus Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De 600 projecten die hebben gewonnen bestaan uit de productie van groen gas en het opwekken van elektriciteit uit biomassa, wind en zon. De opgewekte energie staat gelijk aan het verbruik van 120 duizend huishoudens.

Garantie

De projecten krijgen van de overheid een garantieprijs van maximaal 9 cent per kilowattuur elektriciteit of 62 cent per kubieke meter groen gas. Door de subsidie wordt het verschil met de gangbare energieprijzen overbrugd.

Hernieuwbare energie is nu nog duurder dan fossiele energie. "Het kan nog niet op eigen benen staan", zegt Verhagen. "Dit rechtvaardigt in een overgangsperiode steun van de overheid.”

Prikkel

Volgens de overheid is de regeling, SDE+ genaamd, zo opgezet dat verschillende vormen van duurzame energie met elkaar concurreren en producenten worden geprikkeld voor een zo laag mogelijk subsidiebedrag in te schrijven.

Zo zijn de subsidies, net als bij een veiling, bij opbod toegekend. "Met deze aanpak wekken we per euro belastinggeld veel meer groene energie op," aldus Verhagen.

Olie

Nederland moet volgens de bewindsman minder afhankelijk worden van olie, kolen en gas en geleidelijk overschakelen op hernieuwbare energie. In 2020 moet 14 procent van onze energieproductie uit hernieuwbare bronnen komen; nu is dat nog 4 procent.

"Op de langere duur zijn productiesubsidies geen oplossing", stelt Verhagen. Hij verwacht dat de prijzen voor duurzame energie dankzij het stimuleren van innovatie uiteindelijk vanzelf concurrerend worden.