DEN HAAG - Gemeenten die werk maken van de hervorming van de sociale werkplaatsen, kunnen rekenen op steun van het Rijk als zij geld tekort komen.

Het kabinet kort 100 miljoen op de gemeenten, maar wil dat bedrag toch inzetten als ze in de problemen komen.

Dat heeft minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) dinsdag laten weten aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De minister hoopt zo uit de impasse te komen die was ontstaan nadat de gemeenten bezuinigingen op de sociale werkplaatsen hadden afgewezen.

Ze vrezen dat ze door bezuinigingen te weinig geld hebben om werklozen en werkzoekenden met een beperking aan een baan te helpen.

De hervorming van de sociale werkvoorziening was vastgelegd in het bestuursakkoord dat de VNG en het Rijk met elkaar sloten. Maar toen de gemeenten dit onderdeel van het akkoord afwezen, concludeerde Donner dat er geen akkoord was. Hij hoopt nu dat het onderdeel van het bestuursakkoord over de werkvoorziening toch kan worden uitgevoerd.

Te weinig

Cedris liet in een reactie weten dat het bod ''geen zoden aan de dijk zet". De brancheorganisatie voor sociale werkvoorzieningsbedrijven stelt dat 100 miljoen extra te weinig is om het half miljoen mensen dat straks is aangewezen op Werken naar vermogen, aan een baan te helpen.

Het bedrag voor 'onvoorziene ontwikkelingen' zou bovendien ten koste gaan van de regionale uitvoeringsdiensten, aldus Cedris.