AMSTERDAM - De invoering van een nationale politie leidt niet tot een grotere slagvaardigheid van de politie. Dat blijkt uit een advies van de Raad van State, die het wetsvoorstel van minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) heeft beoordeeld.

Dat werd dinsdag openbaar gemaakt.

Grotere slagvaardigheid van de politie is een van de redenen waarom het kabinet de huidige politiekorpsen laat fuseren tot één landelijk korps.

Deze doelstelling wordt met het huidige voorstel 'onvoldoende' bereikt, luidt het oordeel. Er zitten namelijk nog te veel bestuurlijke lagen in het voorstel. Dat zouden er minder moeten worden.

Ook verdwijnt in het voorstel het 'ingewerkte team van regiobestuurders' die bij grotere rampen en crises met elkaar moeten samenwerken. Daardoor is bij 'bovenlokale' rampen en crises de regie niet meer in handen van bestuurders en functionarissen die op elkaar zijn ingespeeld, waarschuwt het advies.

Kritiek

Kritiek heeft de Raad van State ook op de 'democratische inbedding' van de landelijke politie, zowel op lokaal als nationaal niveau. Zo kunnen gemeenten straks veel minder over de politie beschikken, omdat de minister 'steeds gedetailleerder' bepaalt waaraan de politie mensen en middelen moet besteden.

Als oplossing suggereert de raad om wettelijk vast te leggen dat de bevoegdheid van burgemeesters om bij evenementen en calamiteiten te beslissen hoeveel politieagenten worden ingezet, niet wordt aangetast.

Ook zou de minister niet over het hele politiebudget mogen besluiten.

Zelfstandig

De nieuwe opzet leidt er verder toe dat de nationale politie een zelfstandige positie krijgt ten opzichte van de minister. Hierdoor is Opstelten straks niet volledig verantwoordelijk voor de politie. Dat is geen goede gang van zaken: de Raad van State vindt het 'van fundamenteel belang' dat de politie 'direct en volledig' onder de ministeriële verantwoordelijkheid komt.

Opstelten heeft dinsdag overigens de 'kwartiermakers' van de tien nieuw op te richten regionale eenheden aangesteld. Zij gaan werken aan de voorbereiding van het nieuwe landelijke korps, waarvan oud-chef van de geheime dienst AIVD Gerard Bouman de beoogd korpschef is.