DEN HAAG - PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SGP gaan het Centraal Planbureau (CPB) vragen de effecten van het kabinetsplan voor het persoonsgebonden budget (pgb) door te rekenen.

De brief naar het CPB gaat vrijdag de deur uit, meldt Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks).

De oppositiepartijen voorzien dat mensen zonder pgb duurdere zorg krijgen. Het kabinet wil een kostenoverschrijding van 900 miljoen euro in 2015 voorkomen met deze ingreep, maar de oppositie betwijfelt of dat zo wel lukt.

Ze voorzien juist dat mensen zonder een pgb juist duurder uit zijn als ze zorg nodig hebben.

Onduidelijkheid

GroenLinks wilde donderdag nog niet beslissen over het pgb-plan vanwege die onduidelijkheid over de gevolgen ervan. Een verzoek om de stemming in de Kamer uit te stellen, haalde het echter niet. Zoals ook de vraag om de pgb-maatregel op te schorten strandde.

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten wil de gestaag stijgende uitgaven van het pgb intomen: ze ziet het pgb als een luchtballon met een veel te zware mand die dreigt neer te storten. In 2011 gaat er 2,4 miljard euro naar het pgb en in 2015 is dat opgelopen tot 2,9 miljard.