DEN HAAG - Op aandringen van de Tweede Kamer gaat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) toch kijken of de eigen bijdrage in de zwaardere psychologische zorg in 2012 omlaag kan.

Ze reageert op het verzoek van SGP en CDA om de meest kwetsbare groepen te ontzien.

De vrees is dat mensen met weinig geld geen hulp meer zoeken als de eigen bijdrage voor de zwaardere geestelijke gezondheidszorg (ggz) er is.

Schippers wil bezien of de bijdrage lager kan ''als het overleg met veld voldoende oplevert''.

Eerder gaf ze nog aan dat ze erop gaat letten hoe de maatregel uitpakt voor de kwetsbaarste mensen.

Goed inkomen

Schippers benadrukte dat niet alleen mensen met een bijstandsuitkering van deze zorg gebruik maken. ''Driekwart van hen heeft een gewoon of goed inkomen. Dan is het niet raar als je ze vraagt een deel zelf te betalen’’.

En: ''Er is nu een behoorlijke groep die lichtere zorg overslaat, omdat daar al een eigen bijdrage is. Dat is dus te dure zorg en daar is de eigen bijdrage op gericht. De prikkels liggen nu verkeerd.''