DEN HAAG – Het kabinetsbesluit om de Hedwigepolder te sparen wordt richting Vlaanderen niet als dictaat voorgelegd.

Dat zegt staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) in een debat over de veelbesproken polder.

“We gaan het besluit met kracht van veel argumenten voorleggen bij de Vlaamse regering”, aldus Bleker. “We hebben de vaste wil om onze zuidelijke collega's te overtuigen.”

De staatssecretaris benadrukt dat het belangrijkste doel nu is om vertrouwen te creëren bij de Vlamingen.

Bleker wil het plan eveneens voorleggen aan de Europese Commissie, maar volgens Bleker is dit uitsluitend om te kunnen beoordelen of Nederland zich in voldoende mate aan de Europese richtlijnen voor natuurbehoud (Habitatrichtlijnen) houdt.

Het uitvoeren of wijzigen van het verdrag is volgens de Europese Commissie een zaak van de betrokken lidstaten zelf.

Alternatief

Het kabinet presenteerde onlangs een alternatief plan voor natuurcompensatie naar aanleiding van de verdieping van de Westerschelde.

Het vorige kabinet hield vast aan de Scheldeverdragen met Vlaanderen, waarin stond opgenomen dat de Hedwigepolder ter natuurcompensatie zou worden ontpolderd. Dit leidde tot protest, waarna de huidige coalitie het zoeken naar een alternatief in het regeerakkoord liet opnemen.

Vlaanderen heeft er bij Nederland altijd op aangedrongen zich te houden aan de verplichtingen in het Scheldeverdrag dat in 2005 werd afgesloten.

Overleg

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren vroeg zich in het debat af of er met de Vlamingen is overlegd over een alternatief.

Bleker liet weten dat er in de marge van de Europese vergadering van Landbouwministers over de Hedwigepolder is gesproken, maar dat hij pas serieus in gesprek wilde gaan als er een concreet plan op tafel lag.

Volgens de staatssecretaris heeft de Vlaamse premier Kris Peeters zelf in het parlement gezegd Nederland niet te kunnen verbieden met alternatieven te komen en dat hij daar voor open staat indien de Europese Commissie zijn goedkeuring geeft.

Premier Rutte heeft maandag een ontmoeting met Peeters.

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) hekelde het gebrek aan overleg met natuurorganisaties bij de totstandkoming van het nieuwe plan. Volgens haar rest nu slechts de gang naar de rechter.