DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil de verlengde WW-uitkering voor oudere werklozen (IOW) tot in 2021 openhouden als bruggetje naar hun pensioen.

Hij doet hiermee afspraken die met werkgevers en de vakbeweging zijn gemaakt in het pensioenakkoord, gestand.

Dat schrijft de minister donderdag in reactie op een motie van Tweede Kamerlid Roos Vermeij van de PvdA. Het kabinet wil in 2020 de AOW-leeftijd verhogen van 65 naar 66 jaar. Maar tot die tijd moet er nog veel gebeuren om kansen van oudere werklozen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De IOW blijft open voor mensen die zijn geboren voor 1 januari 1956. Om in aanmerking te komen voor de regeling, moeten ze 60 jaar of ouder zijn als ze werkloos worden of in de WGA belanden voor deels arbeidsongeschikten. De IOW eindigt als deze groep in 2021 de 'nieuwe' pensioenleeftijd van 66 jaar bereikt en AOW krijgt.

Verder wil Kamp dat in 2021 wordt bekeken of de kansen voor ouderen op werk inmiddels zijn verbeterd en of eventueel meer nodig is.