DEN HAAG - Radio 2 moet meer Nederlandstalige nummers gaan draaien. Dit voorstel van de PVV is donderdag met steun van het CDA, de VVD en SP aangenomen in de Tweede Kamer.

In het voorstel van PVV Tweede Kamerlid Martin Bosma moet 35 procent van de muziek op de zender tussen zeven uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds Nederlands zijn.

In de motie constateert Bosma dat het bieden van Nederlandstalig repertoire een publieke taak is. Volgens hem draagt het genre bijvoorbeeld bij aan het stimuleren van de Nederlandse taal.

De Tweede Kamer stemde daarnaast unaniem in met het PVV voorstel om het aantal veelverdieners bij de publieke omroep terug te dringen tot maximaal drie.

Deze drie presentatoren, verslaggevers of bestuurders mogen voortaan niet meer verdienen dan de norm van ongeveer 193.000 euro. Dit jaar verdienen nog 11 presentatoren bij de publieke omroepen meer. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is al bezig dit aantal terug te brengen naar maximaal acht.