BRUSSEL - De Europese Commissie zet het mes in het eigen ambtenarenapparaat. Zij wil 5 procent van de banen schrappen, de euro-ambtenaren langere werkweken laten maken en hun pensioenleeftijd verhogen.

Dat zijn de gevolgen van voorstellen van de commissie om de uitgaven voor de Brusselse administratie in de periode tot 2020 te bevriezen.

Volgens Europees commissaris Maros Sefcovic (Administratie) kan de EU niet achterblijven nu door de financiële crisis alle overheden in Europa gedwongen zijn de tering naar de nering te zetten. De voorgestelde maatregelen moeten leiden tot een besparing van 5 miljard euro over de periode tot 2020.

Sinds 2004 is al 3 miljard bezuinigd op de kosten van de EU-administratie door verlaging van salarissen en hervorming van de pensioenen. Er werken ongeveer 50.000 mensen voor de Europese instellingen.

De kosten van het Brusselse ambtenarenapparaat bedragen ongeveer 7 miljard euro per jaar, of bijna 6 procent van de EU-begroting.

Personeelsbestand

Volgens de voorstellen moet het personeelsbestand van hoog tot laag in alle EU-instellingen in de periode 2013-2017 met 5 procent worden verminderd, geheel via natuurlijk verloop. De werkweek wordt opgetrokken van 37,5 tot 40 uur.

De pensioenleeftijd moet omhoog van 63 naar 65 jaar, en wie wil mag doorwerken tot zijn 67e. De minimumleeftijd om met vervroegd pensioen te gaan, gaat van 55 naar 58 jaar.

Salaris

De salarisstijging blijft gekoppeld aan de gemiddelde loonstijging van ambtenaren in tien EU-lidstaten. Van 2014 tot 2020 zal van de EU-ambtenaren bovendien een 'solidariteitsheffing' van 5,5 procent worden gevraagd. Ook wordt gesneden in de vrije dagen. De Commissie wil ook meer werkzaamheden uitbesteden aan externe krachten.

De voorstellen moeten worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement. Zij maken deel uit van de meerjarenbegroting voor de periode 2013-2020 die de Europese Commissie woensdag heeft ingediend. De EU-uitgaven stijgen volgens die voorstellen in die zeven jaar met 7 procent.