DEN HAAG - Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil de invoering van de eigen bijdrage voor zwaardere psychologische zorg niet uitstellen.

En ze maakt geen uitzondering voor mensen met psychiatrische klachten en een minimuminkomen en die door de extra kosten wellicht zorg gaan mijden.

Schippers gaf dat donderdag aan in het debat in de Tweede Kamer over de bezuinigingen van 600 miljoen euro in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en een eigen bijdrage van 275 euro.

De minister vindt de eigen bijdrage niet discriminerend. Oppositiepartijen en ggz-organisaties wel. Zij stellen dat de ‘gewone’ gezondheidszorg ook geen eigen bijdrage kent.

Maar ook bij behandeling door tandarts, fysiotherapeut en dieetzorg volgt een rekening, aldus Schippers. Zij beloofde wel de effecten voor kwetsbare mensen goed in de gaten te houden.

Privacy

Deze betrekkelijk kleine groep wordt niet ontzien, vanwege het administratieve gedoe en omdat het raakt aan de privacy van patiënten die ergens de hoogte van hun inkomen moeten opgeven. De minister wijst erop dat echt niet alleen mensen met een bijstandsuitkering deze zorg nodig hebben:

''Driekwart heeft een gewoon of goed inkomen. Dan is het niet raar als je ze vraagt een deel zelf te betalen’’

Eigen bijdrage

Schippers vindt dat de ergste pijn al uit de maatregel is gehaald door de bijdrage te verlagen. Niet invoeren is geen optie. ''Er is nu een behoorlijke groep die lichtere zorg overslaat, omdat daar al een eigen bijdrage is. Dat is te dure zorg en daar is de eigen bijdrage op gericht."

"De prikkels liggen nu verkeerd. Als je al een eigen bijdrage hebt voor de lichte zorg en niet voor de zwaardere moet je ook niet verbaasd zijn dat mensen die lichte zorg overslaan en naar die zwaardere zorg gaan.’’

PVV, CDA en VVD willen evenmin uitstel omdat de financiële problemen daardoor alleen maar groter worden. GroenLinks en de SP verwijten de partijen dat ze zich verschansen en geen millimeter ruimte bieden voor andere opties.