DEN HAAG - Het pensioenakkoord tussen het kabinet, werkgevers en de vakbeweging ''is een basis, maar het moet echt beter''.

Dat zei Tweede Kamerlid Roos Vermeij van de PvdA woensdag in een debat met minister Henk Kamp (Sociale Zaken).

De grootste oppositiepartij is bezorgd of de lusten en lasten bij de hervorming van de AOW en aanvullende pensioenen wel eerlijk worden verdeeld tussen jong en oud en tussen arm en rijk. ''Kan de bouwvakker ook op z'n 65e jaar met AOW als hij dat wil?'' aldus Vermeij.

CDA

Ook het CDA ziet ''toch iets te veel losse eindjes'' om van een pensioenakkoord te kunnen spreken, aldus Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Volgens de CDA'er is het ''helaas nog slechts een akkoord op hoofdlijnen'' en moet nog veel worden uitgewerkt.

Zo heeft Omtzigt vragen over beleggingsrendementen waarmee pensioenfondsen mogen rekenen en het toezicht. Het is volgens hem ''onacceptabel'' als straks ''buffers gewoon mogen worden opgegeten''.

PVV

Het pensioenakkoord zorgt volgens de PVV voor grote onrust. ''Twijfel beheerst de besluitvorming en deskundigen zijn het volstrekt oneens.''

Maar volgens Tweede Kamerlid Ino van den Besselaar van de gedoogpartij van het minderheidskabinet van VVD en CDA is duidelijk: ''Als het misgaat, komt de rekening bij Henk en Ingrid te liggen''.

SP

Volgens de SP is het akkoord op sterven na dood, aldus Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt van de oppositiepartij. Volgens hem is er terecht veel kritiek op de hervormingsplannen.

De SP'er is altijd tegen verhoging van de AOW-leeftijd geweest. Hij vreest nu net als FNV-vakbond Bondgenoten dat lage inkomens niet meer eerder kunnen stoppen met werken. Ook deelt hij de zorgen over ''pokerpensioenen'' als meer risico's met beleggen worden genomen.

D66

Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya van D66 noemt het akkoord een wurgcontract voor 55-minners.

D66 heeft altijd gezegd dat het kabinet te laat wil beginnen met verhoging van de AOW-leeftijd door deze in 2020 van 65 naar 66 jaar te brengen.

Verder vreest Koser Kaya dat pensioenfondsen straks via ''creatief boekhouden'' de rekening van de vergrijzing naar volgende generaties kunnen doorschuiven.

GroenLinks

GroenLinks ziet geen pensioenakkoord, maar ''een vaag compromis''.

Tweede Kamerlid Jesse Klaver van de oppositiepartij zei voorlopig daarom niet in te kunnen stemmen met de afspraken over onder meer een hogere AOW-leeftijd en een andere risicoverdeling bij het sparen van aanvullend pensioen.

Klaver vreest dat mensen met zware beroepen straks niet meer eerder kunnen stoppen met werken en dat weinig pensioen overblijft voor jongere generaties.

ChristenUnie

De ChristenUnie vreest dat met hervormingen zoals in het pensioenakkoord ''een soort piramidespel'' ontstaat met het sparen voor de oude dag. Tweede Kamerlid Carola Schouten van de oppositiepartij vroeg ''een harde ondergrens'' vast te leggen voor reserves van pensioenfondsen.

Het niet vastleggen van buffereisen en de wijze waarop fondsen mogen rekenen met het verwachte rendement is volgens Schouten ''een voorschot nemen op een onzekere toekomst''.

VVD

De VVD vindt dat het kabinet, werkgevers en de vakbeweging met het pensioenakkoord ''een belangrijke en moedige stap voorwaarts'' hebben gezet. Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé van de regeringspartij benadrukte dat er geen makkelijke oplossingen zijn voor problemen van de vergrijzing.

Dezentjé steunt onder meer de geplande verhoging van de AOW-leeftijd. Maar zij ziet ook valkuilen. Zo vreest ze dat door de vrijheden die pensioenbesturen krijgen, grote verschillen per sector en bedrijf gaan ontstaan.

Kamp

In het debat stelde minister Kamp dat pensioenfondsen straks als ''een voorzichtige huisvader'' opereren. Kamp zei woensdag in de Tweede Kamer niet te verwachten dat straks door het pensioenakkoord ''rare dingen'' met de oudedagsvoorziening gebeuren.

De minister stelde dat met werkgevers en de vakbeweging juist is afgesproken dat nog wordt onderzocht hoe het toezicht te regelen en risico's bij het pensioensparen tussen jong en oud te verdelen. Volgens hem zal het akkoord het pensioenstelsel verbeteren, ook voor jongeren, omdat door meer ruimte in het beleggingsbeleid meer rendement behaald kan worden.

Bijzonder aan het pensioenakkoord is volgens de minister bovendien dat is afgesproken dat werkgeverspremies stabiel blijven. Dit zorgt niet alleen voor meer zekerheid voor werkgevers, meent de minister.

Het betekent volgens hem ook dat in goede tijden de premies even hoog blijven en pensioenbuffers kunnen groeien. Hij wees erop dat in het verleden nog wel eens 'premieholidays' werden toegekend als het economisch even meezat.

Protesterende jongeren

Het debat over hervorming van de AOW en aanvullende pensioenen in de Tweede Kamer werd even verstoord door protesterende jongeren. Terwijl Kamerlid Ineke Dezentjé van regeringspartij VVD het woord nam, scandeerden zij: ''Pensioenakkoord is diefstal!''

Het debat werd kort geschorst en de jongeren moesten de tribune verlaten. Dezentjé noemde het akkoord dat het kabinet met werkgevers en de vakbeweging heeft gesloten, juist een belangrijke stap om problemen van de vergrijzing op te lossen.

Debat pensioenakkoord