BRUSSEL - Er komt een strengere gedragscode voor Europarlementariërs.

Zo mogen ze geen giften meer aannemen boven de 150 euro en moeten ze openbaarheid verschaffen over hun nevenfuncties.

Ook moeten Europarlementariërs melden met welke lobbyisten ze intensief contact hebben gehad bij het op papier zetten van een parlementair rapport.

Over de nieuwe gedragscode is woensdag overeenstemming bereikt in een werkgroep van het Europarlement onder leiding van parlementsvoorzitter Jerzy Buzek. Het voltallige parlement moet er nog mee instemmen, maar dat is naar verwachting een formaliteit. In de werkgroep waren alle fracties vertegenwoordigd.

Redelijk tevreden

SP-Europarlementariër Dennis de Jong, een van de leden van de werkgroep, is ''redelijk tevreden'' over het eindresultaat, al had hij dat liever nog iets strenger gezien. Zo had hij gewild dat het aantal bijbanen en de bijbehorende verdiensten aan een maximum waren gebonden.

De Jong is ook betrokken bij de organisatie Finance Watch, die politici, journalisten en anderen van onafhankelijke informatie op financieel-technisch vlak moet voorzien. De organisatie, die donderdag wordt opgericht, moet een tegenwicht bieden aan de informatievoorziening door lobbyisten.