DEN HAAG - Je mag niet zonder kleren over straat. Dat is het gevolg van onze normen op het gebied van 'goede zeden'. Nederland heeft ook normen die het raadzaam maken gezichtsbedekkende kleding, met name de boerka, te verbieden.

Dat stelde minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken woensdag tijdens een debat over zijn integratienota. Het boerkaverbod dient volgens hem niet primair de veiligheid, maar 'in onze samenleving moet je elkaar kunnen zien', overwoog Donner.

De boerka is een detail in de integratienota en er moet nog een apart voorstel over worden uitgewerkt.

Doelgroepenbeleid

Hoofdpunten van zijn integratienota zijn het afschaffen van het doelgroepenbeleid en inburgeraars aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheden. Met die uitgangspunten is de hele Kamer het eens, al was er veel kritiek.

 De oppositie vindt dat de minister geen goed antwoord heeft op het populisme (SP) en dat hij ten onrechte denkt dat integratie vanzelf gaat (PvdA). Tofik Dibi (GroenLinks) noemde het stuk 'een opgewarmde prak van de meest elastische minister ooit'.

Plezieren

Donner zou alleen maar gedoogpartner PVV willen plezieren, zo vinden leden van de oppositie. Martijn van Dam van de PvdA: ''Hij zit in de knoop tussen wat hij vindt en wat hij moet zeggen met het oog op de gedoogpartner.'' Dibi had al helemaal geen goed woord over voor de nota en de houding van de minister ( 'een fout verhaal').

Donner wees erop dat we meer vertrouwen moeten hebben in 'maatschappelijke processen'. ''Toen ik op school zat, was er nog een veel grote segregatie, namelijk tussen rooms-katholiek en protestant.'' Die is ook vanzelf overgegaan.

Gerichte aandacht

''Met gerichte aandacht voor ieder gericht probleem, worden problemen gehandhaafd'', aldus Donner. Er zijn ook altijd mensen die belang hebben bij het handhaven van problemen.

Donner zei verder dat mensen uit families die al generaties lang in Nederland zijn, de eersten moeten zijn om zich hier thuis te voelen.