BRUSSEL/DEN HAAG - De NAVO moet zich meer richten op korter durende militaire operaties. ''De NAVO is er om vuurtjes uit te trappen. Niet om missionaris van de wereld te zijn.''

Dat zei minister Hans Hillen van Defensie woensdag in een toespraak voor de denktank Security and Defence Agenda (SDA) in Brussel.

Volgens hem moeten militairen weer doen waar ze goed in zijn: militaire taken verrichten en het kunnen laten zien van militaire successen.

Hij neemt daarmee afstand van de combinatie van defensie, ontwikkeling en diplomatie (3D), waar juist Nederland de laatste jaren in Afghanistan op inzette en waardering voor kreeg in het buitenland.

Scherpere keuzes

Maar volgens Hillen moet de NAVO scherpere keuzes maken, ook omdat onder de bevolking steeds minder steun is voor langdurige en complexe operaties zoals in Afghanistan. ''De NAVO moet veel meer terug naar haar werkelijke bestaansreden. Minder 3D om het plat te zeggen en meer hard erin en sneller eruit'', zei Hillen.

Verder pleitte hij voor meer samenwerking in Europa op militair vlak, ook als dat leidt tot meer wederzijdse afhankelijkheid en verlies van een deel van de nationale soevereiniteit.

Glimlach

De woorden van de minister vallen in goede aarde bij gedoogpartij PVV en slecht bij GroenLinks. PVV-Tweede Kamerlid Marcial Hernandez glimlacht erom.

''Ik zeg in elk debat als enige dat Nederlandse militairen niet ingezet moeten worden als ontwikkelingswerkers in vage conflicten ver buiten Nederland. De 3D-benadering is geweldig, maar dan alleen in de bioscoop.''

Afstand

GroenLinks-Kamerlid Arjan El Fassed vindt het juist vreemd dat Hillen afstand doet van de geïntegreerde benadering waar Nederland uniek in is.

''In plaats van vredesmissies en een benadering die uiteindelijk meer stabiliteit oplevert, kiest hij uitsluitend voor een bijdrage in de hoogste geweldsspiraal'', aldus El Fassed.