DEN HAAG – Ook kinderen van tweedegeneratieallochtonen moeten het predikaat allochtoon krijgen. Dat stelt PVV-Kamerlid Joram van Klaveren tegenover NU.nl.

Volgens de PVV'er is dit nodig, omdat in de CBS-statistieken de problemen met deze derde generatie wegvallen. Volgens de definitie van het CBS is deze generatie namelijk autochtoon.

Van Klaveren vreest dat hierdoor geen inzicht meer te krijgen is in de voortgang van de integratie.

“Niet-westerse allochtonen zijn nog altijd oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Straks zien we dat niet meer, omdat ze te boek staan als autochtoon”, aldus de PVV'er.

Momenteel is 80 procent van de derdegeneratieallochtonen onder de tien jaar. Van Klaveren stelt dat het juist daarom nu van belang is de definitie op te rekken om een beter beeld van de integratie te kunnen krijgen.

Prietpraat

Tofik Dibi (GroenLinks) omschrijft het voorstel van Van Klaveren als 'symbolische prietpraat'. "Waarom niet investeren in onderwijs en werk om deze kinderen tot zelfstandige en actieve Nederlanders te maken?"

"Dit zijn oerhollandse kinderen die misschien wel de heer Van Klaveren en zijn collega's gaan verzorgen op hun oude dag. Ik zou niet tot die dag wachten om ze te beschouwen als Nederlanders", aldus Dibi.

Segregatie

Ook het CDA vindt de stap van de PVV te ver gaan. "Er komt een moment dat je gewoon Nederlander bent", aldus Kamerlid Mirjam Sterk. Volgens haar kan er ook aandacht blijven voor achterstanden binnen het reguliere beleid.

Volgens SP-Kamerlid Sadet Karabulut is het juist van belang dat er gewerkt wordt aan een gezamenlijke toekomst. "Dat krijg je niet door mensen apart te behandelen maar segregatie te bestrijden. Door samen wonen, werken en naar school. En precies op dat punt doen PVV, CDA en VVD niets."

Volgens Gerard Schouw (D66) maakt de PVV beleid op basis van de onderbuik en niet op basis van feiten. "Wie nuchter naar de cijfers kijkt ziet dat juist de integratie van deze groep succesvol is", aldus Schouw.

"Ook het afdwingen van Hollandse waarden bij allochtonen is een voorbeeld van de nieuwe rechtse maakbaarheid. Dat rechtse geloof is anti-liberaal."

Woensdagochtend vergadert de Tweede Kamer met minister Donner (Binnenlandse Zaken) over integratie.