DEN HAAG - Het besluit van het kabinet om de sluizen in het Haringvliet toch wel op een kier te zetten, waardoor vismigratie mogelijk wordt, werd dinsdag in de Tweede Kamer door veel fracties met gejuich ontvangen.

Vooral oppositiepartijen vinden het fijn dat staatssecretaris Joop Atsma (Water) een besluit uit het regeerakkoord durft terug te draaien.

In dat akkoord stond dat wegens de hoge kosten de sluizen toch niet op een kier zouden worden gezet. Daarmee zou de regering handelen tegen internationale afspraken in.

Atsma ging op zoek naar mogelijkheden voor alternatieve vismigratie, maar concludeerde onlangs dat die niet toereikend zijn. Dat onderzoek kostte overigens een ton, maakte hij dinsdag bekend. Volgens hem is dat geen weggegooid geld. ''Het heeft ons ook veel kennis opgeleverd.''

Garanties

Wanneer de sluizen nu op een kier gaan, kon hij nog niet zeggen. Eerst wil hij garanties voor de zoetwatervoorziening. Want door het openstellen ontstaat brak water en boeren zijn bang voor verzilting van hun land. Pas als die aspecten zijn geregeld, kunnen de sluizen een beetje open.

Het budget voor het zogenoemde Kierbesluit is in 2003 vastgesteld op 35 miljoen euro. ''Daar moet 6,4 miljoen bij'', zei Atsma dinsdag. Hij zal dat geld weghalen bij andere waterprojecten.

Teleurgesteld

De VVD is teleurgesteld over het nieuwe besluit, terwijl het CDA er wel begrip voor kan opbrengen. De oppositie is tevreden. De enige die stevig tegenspartelde was PVV-Kamerlid Richard de Mos.

''We geven de voorkeur aan Nemo en z'n vriendjes, maar de vis wordt wel duur betaald'', zei hij. ''Dit komt allemaal door Europese bemoeizucht en de boeren zitten straks in zak en as.'' De Mos wil dat Atsma gaat kijken naar een juridisch noodluik om onder het Europese verdrag uit te komen.