DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat scholen in het basis- en voortgezet onderwijs verplicht worden om voorlichting te geven over (homo)seksualiteit.

Een voorstel daarvoor werd dinsdag tijdens een stemming in het parlement aangenomen.

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft zich steeds verzet tegen een verplichting. Volgens haar hebben scholen voldoende ruimte om aandacht te geven aan seksualiteit.

Zij wil voorkomen dat ze naast dit onderwerp ook over andere problemen verplicht voorlichting moeten geven, zoals obesitas.

Dwingend signaal

Homobelangenorganisatie COC is blij met de opstelling van de Kamer. ''Een dwingend signaal waar het kabinet onmogelijk de ogen voor kan sluiten'', zegt COC-voorzitter Vera Bergkamp. Het COC hield dinsdagochtend nog een demonstratie bij het Tweede Kamergebouw.

Twee jaar geleden nam de Kamer ook al een motie aan waarin om voorlichting op elke school werd gevraagd.