DEN HAAG – De Tweede Kamer heeft dinsdag het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om het onverdoofd ritueel slachten te verbieden aangenomen.

Een ruime meerderheid van 116 tegen 30 stemde voor het wetsvoorstel. Bij de hoofdelijke stemming bleken de fracties van PvdA en PVV verdeeld. Bij de sociaaldemocraten stemden Metin Celik, Angelien Eijsink en Tanja Jadnanansing tegen, bij de PVV Wim Kortenoeven.

Vorige week al bereikte een meerderheid van de partijen een compromis. D66, VVD, PvdA en GroenLinks dienden een amendement in dat ruimte laat voor koosjer- en halalslachters om een uitzondering te bedingen indien dit aantoonbaar niet voor meer dierenleed zorgt.

Geen alternatieven

In de praktijk betekent dit volgens Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren weldegelijk een verbod, omdat er momenteel geen alternatieve slachtmethoden zijn die aan deze eis voldoen.

Het verbod op onverdoofde rituele slachtmethoden zorgde afgelopen tijd voor grote onrust bij joodse en islamitische organisaties. Zij zagen het verbod als een beperking van de vrijheid van godsdienst.

Met name de Partij van de Arbeid worstelde met het standpunt. Vorige week stemde een meerderheid bij een partijraad tegen het wetsvoorstel.

Ingrijpend

PvdA-Kamerlid Martijn van Dam liet in een stemverklaring weten dat het voor niemand een eenvoudige afweging is geweest. "We delen met zijn allen het belang van de zorg voor dierenwelzijn, ook bij de slacht", aldus Van Dam.

"Daarnaast realiseren we ons ter dege dat dit wetsvoorstel ingrijpend is voor wie volgens de regels van zijn geloof wil leven."

Volgens de PvdA'er is de vrijheid om het leven naar eigen overtuiging in te richten een groot goed, maar is het aan de wetgever om grenzen te stellen als het algemeen belang gewaarborgd moet worden. 

Hij liet verder weten in zijn loopbaan als Kamerlid nog nooit te hebben meegemaakt dat een discussie zo veel losmaakte in de samenleving.

Kortenoeven

PVV'er Kortenoeven mocht na afloop van de stemming niet zelf toelichten waarom hij dat heeft gedaan.

In de fractie is afgesproken dat PVV-leider Geert Wilders het woord zal voeren over de kwestie, zei Kortenoeven. Wilders heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Kortenoeven staat bekend als vriend van Israël. De orthodox-joodse gemeenschap is fel tegen het verbod.

Jadnanansing

PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing laat na de stemmingen weten dat ze in de spagaat tussen dierenwelzijn en vrijheid van godsdienst voor het laatste heeft gekozen. Ze spreekt van een 'persoonlijke afweging'.

CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel is teleurgesteld in zijn collega-Kamerleden die dinsdag per se wilden beslissen over het voorstel voor een verbod op onverdoofd slachten.

De kabinetsreactie die kort voor de stemming binnenkwam, heeft nu geen rol gespeeld, aldus Ormel die stelt dat het besluit erdoor is gedrukt door "fracties die bang zijn voor hun achterban en nu hopen dat de rust terugkeert''.

De ChristenUnie vroeg eerder op de dag om heropening van het debat en uitstel van de stemmingen. Deze verzoeken werden echter door een meerderheid in de Kamer afgewezen.

Mijlpaal

Initiatiefneemster Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) sprak van een 'enorme mijlpaal'. "Het is erg bijzonder dat mijn eerste voorstel met 80 procent van de stemmen is aangenomen.'' 

Thieme zei uit te zien naar het debat in de Eerste Kamer, waar zij haar wetsvoorstel nu moet verdedigen. "Ik heb het volste vertrouwen dat ik de zorgen die er nu nog zijn, weg kan nemen.'' Ze staat nog steeds sympathiek tegenover de aanpassing om onder strikte voorwaarden een ontheffing voor rituele slacht mogelijk te maken. ''Door deze aanvulling kan ik het wetsvoorstel waarschijnlijk beter verdedigen in de Eerste Kamer'', aldus Thieme.

Thieme hoopt al in het najaar met de Eerste Kamer in gesprek te gaan. ''En als ik dan heel optimistisch reken dan kan het voorstel vanaf 2012-2013 in werking treden''.

Teleurgesteld

Joodse organisaties reageren teleurgesteld op het aangenomen verbod. Het verbod is voor het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, de Joodse Gemeente Amsterdam en het Centraal Joods Overleg 'onacceptabel', zo laten zij weten.

Ze vinden het een 'inbreuk op de grondwettelijke vrijheid van godsdienst'. De uitzondering op het verbod als wordt aangetoond dat een slachtmethode geen extra dierenleed veroorzaakt, stelt hen niet gerust. Onduidelijk is namelijk hoe dit moet worden vastgesteld.