DEN HAAG - De jongerenvakbonden van FNV en CNV eisen meer garanties voor jongeren in het nieuwe pensioenstelsel.

Dat laten zij weten aan NU.nl.

Volgens hen moeten er 'risico's getackeld worden' om te voorkomen dat jongeren het kind van de rekening worden.

De bonden tonen zich hiermee ontvankelijk voor kritiek van het Centraal Planbureau (CPB), die het onlangs overeengekomen pensioenakkoord doorrekende. Dennis Wiersma van FNV jong: "Wij slaan nu met de vuist op tafel, de neuzen moeten dezelfde kant op. Dit akkoord is een stap in de goede richting, maar we zijn er zeker nog niet."

Wiersma en voorzitter van CNV-jongeren IJmert Muilwijk eisen daarom dat de sociale partners het akkoord aanscherpen. 

Rendementen

Door een aanpassing van de rekenrente mogen de fondsen in het nieuwe stelsel uitgaan van hogere rendementen. Het risico indien rendementen niet behaald worden ligt nu te veel bij jongeren, oordeelde het CPB.

De jongerenbonden willen daarom garanties dat pensioenfondsen zich niet rijk rekenen door de nieuwe regels.

Muilwijk zegt dat het niet zo mag zijn dat enkel de babyboomers profiteren van de verwachte hoge, maar nog niet behaalde rendementen. "Jongeren blijven straks achter met lege pensioenpotten", stelt hij.

Verbetering

De twee voorzitters benadrukken dat het nieuwe stelsel verbeteringen bevat en dat het akkoord daarom niet van tafel moet.

Ze noemen onder meer het niet verder verhogen van de pensioenpremies positief voor jongeren.

Kamp

Veel economen toonden zich eerder al kritisch over de onevenwichtige risicoverdeling in het pensioenakkoord.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) liet vorige week weten de komende maanden met de sociale partners om de tafel te gaan om te kijken of de solidariteit tussen generaties in het akkoord beter kan.