DEN HAAG - Een meerderheid van de kiezers spreekt zijn steun uit voor een aantal grote ingrepen van het kabinet.

Het gaat dan onder meer om bezuinigingen op de publieke omroep, de kinderopvang, cultuur en defensie. Ook de plannen voor het terugdringen van immigratie kunnen op steun rekenen.

Daar staat tegenover dat er geen meerderheid te vinden is voor de AOW-plannen en de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget in de zorg en de sociale werkvoorziening.

Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond die zondag is gepresenteerd.

Kabinetsplannen

Zes van de negen voorgelegde grote kabinetsplannen worden door een meerderheid van de kiezers gesteund. Met een steun van 76 procent vindt het electoraat de bezuinigingen op omroepen het meest logisch.

De plannen met betrekking tot immigratie en integratie staan met 67 procent op de tweede plaats. Het korten op ontwikkelingshulp scoort 65 procent.

VVD-kiezers steunen acht van de negen voorstellen (alleen niet de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen). CDA-stemmers zeven en PVV-kiezers zes. Ze zijn vooral zeer tegen de plannen rondom de AOW. Mensen die op D66 stemmen, steunen zes plannen.

PvdA- en GroenLinks-kiezers steunen in duidelijke meerderheid de bezuinigingen op defensie en de omroepen. Bij de SP-kiezers is dat alleen bij de bezuinigingen op defensie het geval.

Oude keus

De peiling van De Hond wordt via internet gehouden onder ten minste 2500 mensen, uit een steekproef onder ruim 40.000 personen die zich ooit voor zijn panel hebben aangemeld. De peildagen zijn vrijdag en zaterdag.

Als deelnemers de vraag voorgelegd krijgen op wie ze nu zouden stemmen, zien ze eerst hun oude keus voor zich. Zo worden de veranderingen in stemgedrag per individu geregistreerd.