AMSTERDAM - Pubers die ernstige delicten begaan, kunnen voortaan langer achter de tralies belanden.

Jongeren van 15 tot 23 kunnen voortaan niet alleen volgens het jeugdstrafrecht, maar ook volgens het volwassenenstrafrecht worden veroordeeld.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) stuurde zaterdag een brief naar de Kamer waarin hij zijn precieze plannen voor invoering van het adolescentenstrafrecht presenteerde.

Het  biedt een 'samenhangend sanctiepakket' voor 15- tot 23-jarigen. Een consequente aanpak en steviger straffen bij ernstige delicten staat erin centraal.

Detentie

Zo wordt de maximale duur van jeugddetentie verhoogd van twee naar vier jaar en kan een zwaar zeden- of geweldsmisdrijf niet meer enkel met een taakstraf worden bestraft.

Ook krijgt de rechter de mogelijkheid 'jeugd-tbs' (pij-maatregel) om te zetten in gewone tbs, in gevallen waar blijkt dat de veroordeelde nog gevaarlijk is wanneer de pij-maatregel eindigt.

Met het pakket maatregelen hoopt het kabinet het criminele gedrag van risicojongeren terug te dringen. Het is een uitwerking van het regeerakkoord. De eveneens aangekondigde strafdienstplicht (een combinatie van strafmaatregelen) maakt integraal deel uit van het pakket.

Reclassering

Sjef van Gennip, directeur van Reclassering Nederland, is blij dat er nu ook meer ruimte komt voor gedragsverandering bij jongeren. ''De staatssecretaris zegt middelen beschikbaar te stellen waardoor wij nog meer mogelijkheden krijgen jongeren te benaderen."

"We pleiten er al langer voor om niet alleen te kijken naar de leeftijd van 18 als breekpunt met betrekking tot welke instantie wat doet. Belangrijker is te kijken naar de aard van het delict en het gedrag en naar aanleiding daarvan te bepalen wie wat doet.'' Dat kan in deze plannen beter en dat verkleint de kans op recidive, aldus Van Gennip.

Flexibeler

De maatregel geeft het Openbaar Ministerie de mogelijkheid veel flexibeler en dus gerichter op te treden tegen criminaliteit in de dop. "Leeftijd is niet meer bepalend", zegt Teeven in De Telegraaf.

"Jongeren die gericht en veelvuldig over de schreef gaan, zullen we hard aanpakken."

Gezin

Zo wil hij onder meer dat elektronisch toezicht vaker wordt toegepast en bevordert hij het gebruik van intensieve, op het gezin gerichte interventies. Daarnaast krijgt de rechter de mogelijkheid om het volgen van onderwijs als bijzondere voorwaarde aan een jongere op te leggen.

Verder wordt het mogelijk om, in sommige gevallen, bij onvoldoende medewerking de jongere tijdelijk in een jeugdinrichting te plaatsen (een ‘time-out’).

Tot slot is de bewindsman van mening dat mislukte taakstraffen een steviger gevolg moeten krijgen. Een concept-wetsvoorstel hiertoe presenteert hij na de zomer.