DEN HAAG - Een uitkering kan worden verlaagd of gestopt als mensen niet meewerken aan controle thuis en als informatie over hun woonsituatie anders niet te krijgen is. Hierbij is geen vermoeden van fraude meer nodig.

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) heeft vrijdag een wetsvoorstel hiertoe naar de Tweede Kamer gestuurd.

Om uitkeringsfraude tegen te gaan, moeten sociale diensten en uitkeringsinstanties UWV en SVB volgens De Krom vanaf 2012 makkelijker huisbezoeken kunnen afleggen bij bijvoorbeeld mensen in de bijstand of met AOW.

Concreet vermoeden

Voorgangers van de VVD-bewindsman, de PvdA'ers Jetta Klijnsma en Ahmed Aboutaleb, hadden al regels aangepast om uitkeringsgerechtigden te kunnen verplichten mee te werken aan een huisbezoek.

Maar nu kan het weigeren van een controle alleen gevolgen hebben voor de uitkering als er een concreet vermoeden van fraude is.

De woonsituatie is vaak van invloed op de uitkeringshoogte. Een alleenstaande in de bijstand of met AOW krijgt meer dan iemand die samenwoont.

Alleenstaand

De Krom wil regelen dat als niet is vast te stellen waar iemand woont, de uitkering ''veelal'' wordt stopgezet.

Als niet kan worden vastgesteld of iemand alleenstaand is, dan zal de betrokkene ''doorgaans'' een uitkering krijgen die de helft is van twee samenwonenden.