DEN HAAG - Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) wil ook CO2-gas kunnen gebruiken om groepen ganzen te bedwelmen en doden. Hij heeft het voorstel voorgelegd aan zowel Eerste als Tweede Kamer.

Nu mogen alleen nog kleine (knaag)dieren met gas worden gedood. Vanwege de overlast door de groeiende ganzenpopulatie zoekt de bewindsman een alternatief voor het afschieten met hagel.

De overlast is vooral een probleem voor de veiligheid van de luchtvaart en voor de landbouw en de natuur.

Bleker denkt dat het gas efficiënter is bij groepen ganzen die nu nog met hagel worden bejaagd. Als de ganzen in de rui zijn, kunnen ze moeilijker vliegen en is het makkelijker om ze onder een net te vangen waarna het gas kan worden toegepast.

Omgeving

Bij natuur- en dierenbeschermingsorganisaties lopen de meningen uiteen over hoe de groeiende populatie aan te pakken. In een brief keerden 24 organisaties zich eerder tegen afschieten, omdat de populatie volgens hen blijft groeien zolang de omgeving niet onaantrekkelijk wordt gemaakt als vestigingsplaats.