DEN HAAG - Zware wiet en hasj aanmerken als harddrug hoeft niet het einde te betekenen van het Nederlandse gedoogbeleid.

Het assortiment van de coffeeshops zal wel moeten veranderen.

Dat zei Henk Garretsen, voorzitter van een adviescommisie over drugs, vrijdag in een toelichting op zijn rapport, dat hij vrijdag aan het kabinet presenteerde.

De hoogleraar gezondheidszorgbeleid aan de Universiteit van Tilburg stelt voor hennep en hasjiesj waarin meer dan 15 procent van de werkzame stof THC zit, als harddrugs te bestempelen. Die mogen dan niet meer over de toonbank gaan in een coffeeshop.

Wiet

Bij sterke wiet en hasj gaat het om cannabis waarin meer dan 15 procent van de werkzame stof THC zit. Als dit een harddrug wordt gaan de straffen omhoog en mogen coffeeshops het niet meer verkopen.

Nu lig het THC-gehalte van nederwiet, dat goed is voor bijna driekwart van de verkoop, tussen de 15 en 18 procent. De risico's op verslaving en psychotische stoornissen wordt dan te hoog, vindt de commissie. De bedoeling is dat het gehalte weer teruggaat naar gemiddeld 11 tot 12 procent.

Te zware maatregel

De Bond van Cannabis Detaillisten in Amsterdam vindt het advies van de commissie-Garretsen overdreven om sterke wiet en hasj als harddrugs te beschouwen. ''Het is een te zware maatregel voor een te gering probleem'', aldus woordvoerder Michael Veling vrijdag.

Er ontstaat volgens de bond pas een probleem als je er dood aan kunt gaan na het nemen van een overdosis. ''Wiet is de enige drug waar je niet dood aan kunt gaan'', aldus Veling. ''Het is een storm in een glas water.''

GHB

Een ander advies van de Commissie-Garretsen is om de partydrug GHB tot harddrug te bestempelen. Het gebruik van het voormalige narcosemiddel wordt zo zorgwekkend dat overwogen moet worden om het niet langer als een softdrug te zien.

Het gebruik van GHB neemt zo sterk toe dat de risico's niet meer aanvaardbaar zijn. Het kabinet heeft het drugsadviesoraan CAM al om raad gevraagd over dit verdovende middel.

Qat

De commissie beval ook aan nog eens naar het middel qat te kijken, dat nu als softdrug wordt gezien. Omringende landen zijn veel strenger tegen de bladeren en takje die vooral door Somaliërs worden gebruikt. Daardoor dreigt Nederland een doorvoerhaven voor dit middel te worden.

Xtc is minder schadelijk voor de gezondheid dan eerst werd aangenomen, maar de commissie wil dit middel toch als een harddrug blijven zien gezien de omvang van de illegale productie en de betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit.

De Opiumwet kent twee lijsten voor verdovende middelen. Op de eerste lijst staan middelen met een onaanvaardbaar risico, de harddrugs. De softdrugs vormen de andere lijst . De opdracht van de commissie was om te bekijken of dit systeem nog voldoet. De conclusie is dat dit nog steeds het geval is.

Risico's

Daarnaast adviseert de commissie-Garretsen de instelling van een meldpunt voor nieuwe drugs. Dat kan de nieuwste trends in het gebruik van verdovende middelen in kaart brengen en waarschuwen voor de risico's.

Het voorstel kan op enthousiasme bij minister Edith Schippers (Volksgezondheid) rekenen. Schippers laat uitzoeken hoe een meldpunt het beste gestalte kan krijgen. Bij dit meldpunt kunnen politieagenten, ambulancemedewerkers en andere hulpverleners terecht die nieuwe middelen aantreffen.

PvdA

De PvdA laat in een reactie weten dat het meten van de zwaarte van nederwiet alleen kan indien de aanvoer naar de coffeeshops gereguleerd kan worden. Als onder strikte voorwaarden wiet kan worden geteeld, is een betere controle op de kwaliteit mogelijk. Dan kan ook het gehalte van de werkzame stof THC vastgesteld worden.

Dat stelt PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. Bouwmeester zegt de discussie over te zware cannabis te snappen, maar vindt ook dat betere controle hand in hand moet gaan met gereguleerde teelt.