BRUSSEL - De Zeeuwse commissaris van de Koningin Karla Peijs hoopt dat een slepend conflict tussen Nederland en België over het al dan niet ontpolderen van de Hedwigepolder wordt voorkomen.

''Wat ik vooral wil verhinderen is dat dit de komende jaren een splijtzwam blijft tussen Vlaanderen en Zeeland.''

Peijs heeft dat vrijdag gezegd in een vraaggesprek met de Belgische krant De Morgen. Ze zegt dat het provinciebestuur zich eventueel zal schikken naar het onder water zetten van de Hedwigepolder.

Vorige week werd bekend dat het kabinet-Rutte afziet van het ontpolderen van dit gebied, hoewel dat eerder aan Vlaanderen was beloofd.

De maatregel moest dienen als natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde ten behoeve van de Antwerpse haven. Vlaanderen is boos dat Nederland op de afspraak terugkomt.