BRUSSEL - Kroatië kan waarschijnlijk in 2013 lid worden van de EU.

Maar het moet dan wel doorgaan met de hervormingen op het vlak van mensenrechten en ten aanzien van de rechtstaat. De EU zal dat proces blijven monitoren.

Dat hebben de EU-leiders vrijdag tijdens een top in Brussel besloten, zo heeft premier Mark Rutte na afloop laten weten.

Nederland krijgt hiermee zijn zin. Den Haag had aangedrongen op een 'monitoring met tanden' van het Balkanland. Rutte toonde zich dan ook ingenomen met het bereikte resultaat.

Ondertekening

Volgens hun slotverklaring streven de EU-leiders naar ondertekening van het toetredingsverdrag met Kroatië voor het eind van dit jaar. Daarna duurt het nog ongeveer twee jaar voor alle lidstaten het verdrag hebben geratificeerd.

De EU-leiders gaan verder akkoord met een voorstel van de Europese Commissie om in de Schengenzone grenscontroles in uitzonderlijke gevallen weer mogelijk te maken, zo staat in hun slotverklaring van vrijdag. Ze onderstrepen dat dat niet ten koste mag gaan van de principes van het vrije verkeer van personen in de EU.

Ook hebben ze afgesproken regelmatig te evalueren of de Schengenlanden nog wel aan de criteria voldoen, onder meer op het gebied van misdaadbestrijding en corruptie. Nederland had daar sterk op aangedrongen.

Daarnaast zal de bewaking van de buitengrenzen van de EU worden verbeterd. Het EU-agentschap Frontex, die zich bezighoudt met grenscontroles, krijgt daartoe meer middelen.

Syrië 

Over de situatie in Syrië tonen de EU-leiders zich in de slottekst zeer bezorgd.

Ze veroordelen ''in de sterkst mogelijke termen de voortdurende onderdrukking en het onaanvaardbare en schokkende geweld'' van het Syrische regime tegen zijn burgers. Het regime roept daardoor twijfels op over zijn legitimiteit. De EU besloot donderdag al tot uitbreiding van zijn sancties tegen Syrië. De lijst van personen en bedrijven die gestraft worden met het blokkeren van Europese tegoeden en het opleggen van reisverboden wordt uitgebreid.

EU-president Herman Van Rompuy benadrukte na de top dat de EU op het vertrek van de Libische dictator Muammar Kaddafi blijft aandringen. In hun slotverklaring wijzen de EU-leiders op de belangrijke rol van de Nationale Overgangsraad, de verzetsbeweging in Libië.