BRUSSEL - Europa is nodig voor de toekomst van Nederland. Premier Mark Rutte benadrukte na afloop van de EU-top van regeringsleiders het belang van Europa voor de Nederlandse economie.

''We hebben een belangrijke agenda in Nederland uit te rollen en daarbij hebben we Europa nodig.''

Voorafgaand aan de bijeenkomst bezocht Rutte onder meer de Nederlandse Europarlementariërs en sprak hij met de voorzitter van het Europees Parlement, Jerzy Buzek. ''Het is nuttig contacten verder uit te bouwen.''

Voor de plannen die Nederland heeft en wil uitvoeren, is ''Europa nodig'', aldus de premier. Het Europees Parlement en de Nederlandse regering houden er niet altijd dezelfde mening op na.

Zo nam het Europarlement onlangs een voorstel aan voor de verhoging van de meerjarenbegroting met minimaal 5 procent. Rutte's kabinet wil de begroting bevriezen.