DEN HAAG - De vier grote steden willen dat het rijk een oplossing vindt voor de ex-ama's die per 1 juli geen opvang en begeleiding meer krijgen.

Dat heeft de Haagse wethouder Marnix Norder (Integratie) donderdagavond gemeld naar aanleiding van een motie van GroenLinks over de ex-ama’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers).

De rijkssubsidie voor deze groep eindigt per 1 juli. De Haagse raad nam de motie aan die de gemeente vraagt de Haagse ex-ama’s na 1 juli te blijven steunen.

Leers

Norder beloofde de 37 mensen om wie het gaat tot het eind van het jaar financiële steun te blijven verlenen. Het gaat om ongeveer 100.000 euro. Maar ondertussen wil Norder wel dat het rijk een oplossing vindt voor deze groep die per 1 juli nergens meer aan kan kloppen.

Hij gaat hier met zijn collega's van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht op aandringen bij minister Gerd Leers (Immigratie).

Onmogelijke positie

''Het rijksbeleid plaatst deze mensen in een onmogelijke positie", stelt de wethouder.

''Ze wachten op een definitief besluit over hun status, maar kunnen ondertussen na 1 juli nergens meer aankloppen voor steun, voor werk of voor huisvesting. En vaak kunnen ze ook niet meer terug naar hun land van herkomst, of worden ze als dat wel gebeurt weer direct terug gestuurd naar Nederland."

Burgers

Norder kon donderdagavond niet zeggen hoeveel ex-ama’s de andere drie steden herbergen. De motie werd gesteund door alle partijen in de Haagse gemeenteraad, behalve de PVV.

Fractieleider Inge Vianen van GroenLinks stelde in haar toelichting op de motie dat het stopzetten van de subsidie voor de opvang van ex-ama’s ''tegen alle principes van menselijke waardigheid ingaat. Bovendien past dit niet bij een stad als Den Haag waarin we ons best doen om de criminaliteit en illegale prostitutie terug te dringen."

Er waren veel burgers op de publieke tribune aanwezig om het debat over de ex-ama’s te volgen. Toen Norder namens het college toezegde de financiële steun voor het komende half jaar te garanderen, kreeg hij applaus van veel toehoorders.

Spekman

Tweede Kamerlid Hans Spekman (PvdA)  laat weten dat hij zeer teleurgesteld is dat de rijkssubsidie voor de ex-ama’s is stopgezet.

"Minister Leers komt hiermee een toezegging die hij aan de Kamer deed, niet na. Het project voor de terugkeerbegeleiding en opvang van ex-ama’s zou niet worden stopgezet voordat de evaluatie van het project klaar was."

Volgens Spekman druist het sluiten van de steunpunten in tegen die belofte. "Deze kwetsbare groep asielzoekers belandt daardoor op straat." Spekman heeft Kamervragen over de kwestie ingediend.