DEN HAAG - FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft in spoedoverleg met minister Henk Kamp van Sociale Zaken aangedrongen op een snelle levering van cijfers rond het AOW- en pensioenakkoord.

Ook werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW en CNV-voorzitter Jaap Smit waren donderdag bij het overleg aanwezig.

De cijfers moeten duidelijk maken wat de financiële gevolgen zijn voor mensen die vanaf 2020, wanneer volgens het pensioenakkoord de pensioenleeftijd op 66 ligt, nog op hun 65e willen stoppen met werken.

Berekeningen

Begin deze week kwam FNV Bondgenoten met berekeningen die lieten zien mensen met een laag inkomen zich dat straks niet kunnen permitteren. Bondgenoten is een fel tegenstander van het akkoord.

''Het ministerie gaat aan de slag'', aldus FNV en CNV.

''Wij hopen snel duidelijkheid te krijgen'', zei Jaap Smit na het korte overleg. Hij verwacht de cijfers , ''een dezer dagen''.