BRUSSEL - Vanuit de Europese Unie mag er geen radioactief afval worden geëxporteerd naar niet EU-landen, tenzij het daar wordt gerecycled en weer heringevoerd wordt. 

 Dat is althans de wens van het Europees Parlement dat donderdag een voorstel van deze strekking aannam.

Binnen de EU mag alleen radioactief afval worden geëxporteerd als er tussen landen onderling afspraken zijn gemaakt, zo menen de Europarlementariërs.

De voorstellen die het Europarlement donderdag aannam, druisen in tegen het voorstel van de Europese Commissie. Deze wil juist dat lidstaten zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking en opslag van het radioactieve afval dat het land zelf produceert.

Alternatieve manieren

Het Europarlement wil bovendien dat er meer onderzoek wordt gedaan naar alternatieve manieren voor het diep onder de grond begraven van afval. Ook deze wens wijkt af van de Europese Commissie. De commissie bestempelde deze methode als de veiligste optie voor hoogactief afval.

Nu is het aan de lidstaten en het Europarlement om tot overeenstemming te komen.

Stresstest

Niet alleen in de Europese Unie zullen kerncentrales de komende maanden worden onderworpen aan een zogeheten stresstest, ook in een aantal buurlanden zal worden gekeken naar de veiligheid van de nucleaire installatie, zo zegt de Europese Commissie .

Armenië, Kroatië, Rusland, Zwitserland, Turkije, Oekraïne en Wit-Rusland gaan onderzoeken of de kerncentrales bestand zijn tegen natuurrampen, explosies en neerstortende vliegtuigen.

De landen gaan gebruikmaken van de Europese stresstest als referentiekader voor hun eigen onderzoek. De tests zullen door experts uit andere landen worden nagekeken.

Tsunami

Europees Commissaris Günther Oettinger (Energie) sprak van een belangrijke stap vooruit. Vorige maand spraken de Europese nucleaire waakhonden af dat alle 143 reactoren in de regio worden gecontroleerd. Dat is nodig, nadat in Japan een nucleaire ramp ontstond na een zware aardbeving en verwoestende tsunami in maart.

De uitkomsten van de Europese stresstesten zullen openbaar worden gemaakt. Landen mogen zelf weten of ze kerncentrales sluiten als de testresultaten onvoldoende zijn.