Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie is blij dat de Tweede Kamer de Telecomwet heeft aangenomen, al heeft hij wel wat kritiek op het amendement dat wil dat mensen heel expliciet toestemming moeten geven voor bepaalde cookies.

“De Kamer roept vaak dat ik een einde moet maken aan regeltjes en administratieve rompslomp. Met dit amendement is de Kamer niet consistent.”

De Telecomwet is door de Tweede Kamer. Van harte!

Dank. We hebben een goed voorstel om te zorgen dat mensen vrij toegang hebben tot internet. Bepaalde aanbieders hadden plannen om nieuwe toepassingen zoals Skype en What's App te blokkeren. Daarmee kwam de vrij toegang tot internet in gevaar en tegelijkertijd zou er een rem op innovatie zijn gezet. Wij staan voor een vrij en open internet en dat moet zo blijven.

Wat vindt u van het amendement geinitieerd door PVV en PvdA dat mensen toestemming moet worden gevraagd voor third party cookies, cookies die het surfgedrag registreren?

Ik vond dat vreemd. Gelukkig is het amendement wel afgezwakt na mijn eerdere kritiek. Daar ben ik blij mee. Dat scheelt. Maar ik had een wet ingediend op basis van Europese afspraken, waarin al was opgenomen dat cookies niet zonder toestemming op je computer geplaatst kunnen worden. Tegelijkertijd was het zo geregeld dat alle Europese landen het op dezelfde manier zouden moeten doen. En dat je als gebruiker niet overbodig en expliciet toestemming zou moeten geven en exploitanten van websites met overbodige administratieve lasten opzadelt. Het was goed geregeld in de Europese afspraken, zonder overbodige rompslomp.

De Kamer heeft nu met het amendement van de PVV en de PvdA de expliciete toestemming aangescherpt. Ik vind dat overbodig. Je krijgt dan vreemde situaties. Als je een buitenlandse site bezoekt, moet deze een andere toestemming vragen dan wanneer het een Belgische bezoeker zou zijn. Kan dat zonder veel rompslomp? En dat terwijl de Kamer vaak zegt 'Verhagen, maak eens vaart met het afschaffen van overbodige regels en administratieve lasten'. En hier zetten ze een nationale kop boven Europese regels en extra administratieve lasten! Ik vind de Kamer niet consistent in deze.

Hoe zal deze aanpassing gaan uitwerken?

Er zit nog een escape in vanwege mijn kritiek op dat voorstel. We mogen samen met bedrijven kijken hoe we de toestemming voor cookies op zo makkelijk mogelijk kunnen oplossen.

Heeft u al signalen gekregen uit de markt hoe met dit wil oplossen?

Nee, dat zal nu op basis van dat gesprek moeten. Maar ik vond het ook opvallend dat Eurocommissaris Kroes duidelijk wees op het van belang is een gelijk speelveld te hebben in Europa waardoor Nederlandse bedrijven kunnen concurreren. Zij wees er ook op dat de wijziging niet nodig was voor de privacy omdat we het Europees goed afgesproken hadden. Ik weet dat de Europese Commissie hier ook niet blij mee is.

Uiteindelijk draait de wereld door, maar het was niet nodig. Ik vind het symboolwetgeving, die eigenlijk alleen een hoop bureaucratie en regeltjes met zich meebrengt.

Gaat het Nederland geld kosten?

Ik hoop dat we met het bedrijfsleven tot een soepele en makkelijke toepassing kunnen komen, die ervoor zorgt dat we kunnen blijven concurreren op dit gebied. Kijk, het mag er niet toe leiden dat een provider Nederlandse consumenten de toegang tot Chinese en Amerikaanse websites moet blokkeren omdat er geen toestemming is gegeven. Want dat staat haaks op een eerlijk en vrije toegang tot internet. De Nederlandse wetgeving kan ik van toepassing laten zijn op de Nederlandse bedrijven. Maar mensen zitten echt niet te wachten op geblokkeerde buitenlandse sites omdat er geen toestemming is gegeven zoals dit amendement wil.

U bent nog steeds voorstander van het toestemming geven via nieuwe browsers?

Dat zou het makkelijkste zijn, want via een nieuwe browser kun je aangeven of je toestemming geeft voor cookies. Dat is het simpelste, want dan blokkeer je die cookies gewoon.

Eurocommissaris Kroes, die eind dit jaar met een eigen rapport komt, noemt de wet van Nederland ten aanzien van netneutraliteit 'prematuur'. Wat vindt u daarvan?

Ik vind hem dus niet prematuur. Dat is ook de reden dat ik de ideeen die in de Kamer leefden omtrent dit onderwerp heb omarmd. We zaten hier in een andere situatie vergeleken met de andere Europese landen.

Hier gaven telecomaanbieders als KPN en Vodafone te kennen dat ze bepaalde applicaties zouden gaan blokkeren of extra zouden belasten.

Dat speelde niet in die andere landen. Daar heb ik ook met de indieners Verhoeven van D66 en Braakhuis van GroenLinks over gesproken. Mocht het Europese onderzoek leiden tot aanpassingen, dan moeten we dat uiteraard doen. We moeten niet blind zijn voor nieuwe ontwikkelingen en argumenten. Maar juist omdat de ontwikkelingen in Nederland harder dreigden te gaan dan in de rest van Europa, ben ik er trots op dat we als een van de eersten ter wereld vrije toegang tot internet hebben zeker gesteld. Uit de reacties wereldwijd zie je dat de gewone gebruiker van internet er heel blij mee is.

Noem eens een reactie die u gekregen heeft?

Dat zijn er tientallen geweest, met name uit de VS. Zo zei iemand 'this man is doing a great job'. En ik moet zeggen dat ik dat wel samen met de Kamer heb gedaan.

Is er al belangstelling van andere landen voor de inhoud van de wet?

Nog niet, maar je ziet wel dat de publieke discussie in andere landen in toenemende mate wordt gevoerd. Dan wordt er wel gezegd tegen mij: u bent de eerste in Europa die dit heeft doorgevoerd, dat zou onze regering ook moeten doen. Ik denk dat onze verankering van netneutraliteit in de wet zal leiden tot een discussie in andere Europese landen.