DEN HAAG - Het voorstel van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren, PvdD) vertoont volgens staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) ''belangrijke spanningen met de grondwet''.

De komende dagen kijkt hij of het aanvullende amendement van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks de spanningen tot een aanvaardbaar niveau kan terugbrengen.

Bleker wilde eigenlijk niet te diep ingaan op de voorstellen, maar na aandringen van PvdA-Kamerlid Van Dam beloofde hij dat er voor de stemmingen over de voorstellen dinsdag in elk geval een reactie van het kabinet komt op alle gedane suggesties.

Hij behoudt zich het recht voor om pas nadat de voorstellen door de Eerste Kamer zijn behandeld met een standpunt te komen.

Sympathiek

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren, PvdD) staat sympathiek tegenover de aanvulling van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks op haar wetsvoorstel om een einde te maken aan de onverdoofde slacht.

Thieme reageerde in de nacht van woensdag op donderdag op het idee waarmee de partijen rituele slacht via een ontheffing onder strikte voorwaarden mogelijk willen maken.

Ze gaf aan dat ze kan leven met het voorstel dat de strekking van haar eigen initiatiefwet waaraan drie jaar is gewerkt niet in de weg staat.

Overbodig

Maar eigenlijk vindt Thieme de aanvulling overbodig. Zij geeft aan dat het aannemen van een wet niet wil zeggen dat de discussie gesloten wordt, ook in dit geval niet. ''Er kan later altijd onderzoek gedaan worden naar nieuwe inzichten en eventuele verbeteringen van een wet'', aldus Thieme.

''Je moet altijd openstaan voor nieuw en beter inzicht. Ook de Partij voor de dieren doet dat,’’ zegt Thieme. ''Maar op dit moment is er overeenstemming over het feit dat onverdoofd slachten onnodig dierenleed met zich meebrengt.’’

Wat Thieme betreft stemt de Kamer dinsdag over haar wetsvoorstel en het aanvullende voorstel ervoor.

Doorbraak
 

Thieme noemde het debat en het naderende verbod op onverdoofd slachten een 'historische doorbraak'. ''Deze wet kan niet meer zijn dan een tussenbalans, natuurlijk is er nog meer dierenleed dat ook bestreden moet worden. Maar met deze wet zullen alle slachtdieren voor de wet gelijk worden behandeld.

Het zal dus niet meer uitmaken welk geloof hun slachter heeft.'' Volgens haar is deze wel erg heftige discussie het begin van het denken over een meer diervriendelijke samenleving. ''Een die zich niet langer hoeft te schamen over wat dieren wordt aangedaan.''