DEN HAAG - De oppostiepartijen PvdA en GroenLinks vinden dat het kabinet vooral bezig is met de cijfertjes rond de aangekondigde veranderingen voor het persoonsgebonden budget (pgb) waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen.

De echte problemen worden onderwijl niet opgelost, vindt Agnes Wolbert (PvdA). Het steekt Wolbert dat staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) met belangenorganisatie Per Saldo van mening verschilt over cijfers.

''Er is maar een conclusie te trekken: zowel de cijfers van het kabinet als die van Per Saldo laten zien dat er duizenden mensen tussen wal en schip vallen.'' Wolbert noemt deze maatregel van het kabinet ''buiten proporties'' aangezien ''duizenden mensen worden getroffen die geen alternatief hebben''.

Duurdere zorg

GroenLinks komt ook tot die slotsom. Volgens Linda Voortman krijgen door de nieuwe regels ongeveer 40.000 mensen geen pgb meer en zullen 77.000 anderen zijn aangewezen op andere, vaak minder flexibele maar wel duurdere zorg.

Voortman maakt zich zorgen om die groep en ze vindt dat het kabinet zich rijk rekent over de rug van kwetsbare mensen die zorg nodig hebben.

Extra geld

De Kamer debatteert donderdag met staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten over het pgb. De bewindsvrouw benadrukte in haar brief aan de Tweede Kamer dat ze niet bezuinigt op het pgb en dat het kabinet tot 2015 extra geld steekt in de regeling (500 miljoen euro).

Maar desondanks moet er wat gebeuren, want de kosten stijgen rap. Ruim 130.000 mensen hebben nu een pgb.

Financieel onhoudbaar

De staatssecretaris noemt de regeling waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen financieel onhoudbaar. In 2011 is er 2,4 miljard euro voor het pgb, in 2015 loopt dat op tot 2,9 miljard euro en dan nog is er als er niets gebeurt, 865 miljoen euro extra nodig, becijfert ze.

GroenLinks mist in het verhaal nog hoe de staatssecretaris nu precies de geraamde kostenstijging van 900 miljoen euro denkt te voorkomen. ''We hebben nog steeds de hoop dat er een alternatief op tafel komt, maar deze brief draagt daar niet aan bij.''

Geen vertrouwen

De oppositie krijgt bijval uit onverwachte hoek. Ook het wetenschappelijk instituut van regeringspartij CDA wil dat het pgb behouden blijft, meldde Evert Jan van Asselt van de denktank in Nieuwsuur.

Hij heeft er geen vertrouwen in dat zorgverzekeraars de zorg goed gaan regelen. Wel moeten er meer eisen aan het pgb worden gesteld, aldus Van Asselt.