DEN HAAG – De VVD, PvdA, GroenLinks en D66 hebben een akkoord bereikt over een amendement op het wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden.

Dat laat D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven weten aan NU.nl. De partijen waren al dagen in onderhandeling om tot een compromis te komen. Woensdagmiddag schoof ook initiatiefnemer Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) aan.

Het amendement komt er op neer dat het verbod blijft staan, maar dat er een uitzondering gemaakt kan worden als dieren via rituele slachtmethoden aantoonbaar niet meer lijden dan bij de reguliere slacht. "Er leiden meerdere wegen naar Rome, die willen we niet afsluiten", aldus Van Veldhoven.

"We willen de mogelijkheid niet uitsluiten dat er ook zonder voorafgaande bedwelming slachtmethoden bestaan die even diervriendelijk zijn als de reguliere slacht."

Religieuze groeperingen

Volgens de D66'er legt het amendement de bewijslast bij de religieuze groeperingen. Zij zullen eerst moeten aantonen dat hun methode niet meer dierenleed veroorzaakt voor ze een ontheffing van maximaal vijf jaar kunnen krijgen.

Een voorwaarde is dat wetenschappers en de Europese voedselautoriteit (EFSA) vaststellen dat de methode inderdaad niet meer dierenleed veroorzaakt dan bij de reguliere slacht.

Dialoog

Het voorstel van de vier partijen moet de diverse geloofsgemeenschappen stimuleren om de dialoog aan te gaan over het verbeteren van het dierenwelzijn bij de slacht. Ook moet technologische en wetenschappelijke vooruitgang volgens Van Veldhoven op dit punt een kans krijgen.

"Dat kon met het wetsvoorstel dat er lag niet. Dat sloot de mogelijkheid voor religieuze slacht voor altijd af."

Afgelopen

Thieme meent dat het amendement het einde van de religieuze slacht inhoudt. Volgens haar bestaan er momenteel geen rituele slachtmethoden die diervriendelijker zijn dan de reguliere slacht.

"Als er bewijzen komen dat het dierenleed bij een andere manier van ritueel slachten niet aanwezig is, dan zijn we voor ontheffing. Maar hier geloof ik niet in. Deze bewijzen komen er niet.''

Debat

De Tweede Kamer debatteert woensdagavond over het wetsvoorstel. Of Thieme gaat instemmen met de aanpassingen aan het voorstel, wilde ze voorafgaande aan het debat nog niet zeggen.

Tijdens het debat bracht de VVD zijn boodschap duidelijk naar voren. De partij is en blijft voor een verbod op onverdoofd slachten. Kamerlid Janneke Snijder stelde dat ze wel geprobeerd heeft een handreiking te doen naar de twee gemeenschappen die zonder verdoving slachten. 

''Ik heb eerder aangegeven dat dierenwelzijn zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn. Daarbij willen twee geloofsgemeenschappen op een andere manier slachten. Maar het is niet het een of het ander.’’

CDA

Het CDA is tegenstander van het slachtverbod, zo benadrukte Kamerlid Henk Jan Ormel nog eens tijdens het debat. Volgens hem zal het gewijzigde plan leiden tot eindeloze discussies over de vraag hoeveel dierenleed bepaalde slachtmethodes veroorzaken.

"Dat wordt eindeloos gesteggel. Na elk nieuw wetenschappelijk artikel hebben we hier dan een nieuw debat", zei Ormel. Het CDA ziet weinig handreiking in de ontheffing die VVD, PvdA, D66 en GroenLinks mogelijk willen maken voor rituele slacht die niet voor meer dierenleed zorgt: ''Het kan helemaal niet bedwelmd''.

Breder trekken

Tofik Dibi (GroenLinks) vindt dat het gezamenlijke voorstel recht doet aan de religieuze organisaties die onlangs benadrukten dat ze bereid zijn serieuze alternatieven te zoeken voor een beter dierenwelzijn.

''Wij waarderen dat. Daarom zijn wij om tafel gaan zitten met de 'het had zo mooi kunnen zijn coalitie van paarsplus'.'' GroenLinks en PvdA willen de discussie breder trekken nu er een discussie is losgebarsten over dierenwelzijn. Ze willen dat de regering op zoek gaat naar manieren om het welzijn van dieren in de gangbare industrie te verbeteren.

PVV

De PVV wilde woensdagavond nog niet reageren op het voorstel van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks. PVV'er Dion Graus toonde zich kritisch, maar gaf ook aan dat hij het laatste voorstel nog niet goed heeft kunnen bestuderen.

''Ik ga er niet alleen over. Ik moet míjn fractie van 24 mensen adviseren en het is me niet helder wat ik ermee moet.''

Het voorstel van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) om onverdoofd slachten te verbieden, steunt Graus volledig. Ritueel slachten bleef hij ook na protesten van andere Kamerleden steeds ''rituele mishandeling'' noemen.

Kamerdebat ritueel slachten