DEN HAAG - Het kabinet en de ambtenarenbonden komen niet uit de CAO-onderhandelingen. Het kabinet houdt vast aan de 'nullijn' voor rijksambtenaren.

De bonden willen op hun beurt wel 2 procent loon erbij en eisen ook een werkgelegenheidsgarantie binnen de rijksoverheid voor ambtenaren die hun huidige baan verliezen.

Partijen gaan zich beraden op de ontstane situatie, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag.