DEN HAAG - De wens van minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) om de landelijke energienetten gedeeltelijk te privatiseren, wordt door de PVV niet bij voorbaat afgewezen.

Wel stelt de gedoogpartner van het kabinet van VVD en CDA voorwaarden aan zo'n stap. Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over energie.

Eerder deze maand maakte Verhagen bekend een minderheidsbelang in de netten te willen verkopen aan de markt. Met de opbrengst hiervan kan netbeheerder TenneT noodzakelijke investeringen plegen voor de komende jaren.

Garantie

PVV-Kamerlid Roland van Vliet zei echter de garantie te willen hebben dat de overheid altijd 51 procent van de aandelen en daarmee de zeggenschap houdt. Ook wil hij zeker weten dat de toekomstige opbrengsten de privatisering rechtvaardigen en dat consumenten straks niet duurder uit zijn.

Ook de PvdA liet weten het voornemen van Verhagen mogelijk te steunen, maar de oppositiepartij wil ook overtuigd worden van de noodzaak. PvdA-Kamerlid Diederik Samsom stelde voor een eventuele privatisering niet te regelen via aandelen, maar certificaten van aandelen, wat mogelijk de invloed van marktpartijen beperkt. Verhagen zei hiernaar te willen kijken.

De bewindsman benadrukte dat de zeggenschap altijd in publieke handen blijft en dat de onafhankelijkheid van het net geborgd zal zijn.